boslogo.gif (3884 bytes) O-Kart
Hovedside
Høgås
Styggås
Brekke
BOS-Hytta
Bolstein
Turkart
Fiskekart
Ebbestad
Solbakken
På denne siden vil du få informasjon om alle orienteringskart utgitt av Berger og Svelvik O-Lag. Vi vil også legge ut enkelte kart og kartutsnitt slik at du kan se på kartene. Husk på at orienteringskart er svært detaljerte slik at også kartutsnittene på Internet blir store og tunge sider. Vær derfor tålmodig.

Alle kartutsnittene er Berger og Svelvik O-lags eiendom. Det er derfor ikke tillatt å kopiere eller skrive disse ut.

Moderne teknologi

BOS har vært svært aktive i å ta i bruk moderne teknologi når det gjelder produksjon av kart. Vi er derfor i en situasjon hvor tilnærmet alle kartene er digitale. Dette gir blant annet mulighet for på en enkel og rimelig måte å lage spesialkart som vist under:

Disse kartene kan f.eks. skrives ut på en farge laser skriver. For å digitalisere kart benytter BOS produktet O-Cad. O-Cad er et produkt som har vært på markedet i over 10 år.

Nye kart i 2002

BOS jobber kontinuerlig med å oppdatere og gi ut nye kart. I løpet av våren 2002 vil Berger og Svelvik O-Lag gi ut fem nye kart. Dette er Brånaåsen, Styggås, BOS-Hytta, Brekke og Høgås. De fire første er allerede i trykken.

Siste tilskudd av kart i 2002 er nytt kart over Høgås. Endelig vil nok mange si! Alle kartene er digitale noe som gir BOS en stor grad av fleksibilitet i årene som kommer.

Orienteringskart utgitt av BOS tidligere

  • Røysjømarka, 1:12500
  • Bolstein, 1:10000
  • Ebbestadkollen, 1:10000
  • Tømmeråsen, 1:5000
  • Tangen Skole, 1:5000
  • Brånaåsen, 1:15000
  • Høgås, 1:15000
  • Gulsåsen, 1:15:000
  • BOS-Hytta, 1:5000
  • Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka, 1:25000

Orienteringskart publisert på Internet tidligere

Kjøp av kart

Alle orienteringskart utgitt av Berger og Svelvik O-Lag er å få kjøpt hos KIWI Bjørnstad i Svelvik sentrum. Dessverre begynner utvalget å bli dårlig da vi ikke lenger produserer kart i papir, men kun digitalt.

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 09.01.06 09:08